Baterijos pakeitimas

 Profesionalus-kokybiškas šiuolaikinių rankinių laikrodžių baterijos pakeitimas įmanomas tik dirbant su modernia, sertifikuota kompiuterine-diagnostine įranga.

 Tai galioja visiems hermetiškos gamybos laikrodžiams (kurių korpuso išorėje randame gamintojo atžymą apie tam tikrą priskirtą sandarumo lygį) - siekiant išvengti bet kokių korpuso sandarumo pažeidimų ir netyčinių mechanizmo apgadinimų.

 Todėl nėra teisinga ir neužtenka ieškoti vien tik gero meistro, kadangi net pats geriausias meistras tėra bejėgis arba tampa gadintoju, jei apsiima kad ir "tiktai" pakeisti laikrodžiui bateriją, neturėdamas su kuo tinkamai tai atlikti.

 

 Mažiausiai 70% per pastaruosius kelis dešimtmečius ir šiuo metu pas mus remontui patenkančių laikrodžių, kurių veikimo energija priklauso nuo mait. baterijos,- dažniausia, pagrindinė ir vos ne vienintelė įvairiausių gedimų bei defektų netikėto atsiradimo priežastis- prieš tai jau buvusi kažkurioje laikrodžių taisykloje (!) arba “atstovybėje” (!) pakeista baterija netinkamu būdu pas patyrusius, daug metų dirbančius laikrodininkus!

 Čia galima paminėti seną patarlę: “galima pradirbti visą gyvenimą, bet taip ir neišmokti dirbt”.

 Kai kurie laikrodžių mechanizmai būna mažiau “jautrūs” arba labiau “kantrūs” primityviems prisilietimams, dėl kurių brangesnis remontas “prišaukiamas” tik po kelių tokių kartų (kai bet kaip pakeičiama baterija). Tačiau didelė dalis mechanizmų jau netrukus pradeda įvairiai “streikuoti”. Pvz.: užsidėjus neteisingai surinktu korpusu laikrodį ant rankos, jo vidun nuo labiau sušilusio riešo gali patekti drėgmė, po to greitai išplinta korozija, ir kokybiškas veikimas sutrinka.

 Šitaip, be jokių investicijų ir kokybinių pastangų teikiant pigias (o ne pigesnes) “paslaugas”, net ir labai brangūs (=sudėtingi) laikrodžiai “užprogramuojami” absurdiškai dar labiau išbrangstantiems remontams!

 Laikrodžio ilgaamžiškumas labiausiai priklauso ne nuo baterijos kokybės- bet nuo jos pakeitimo būdo.

 Jei turite naują laikrodį su dar galiojančia gamintojo-pardavėjo garantija, kurios metu laikrodis staiga nustoja veikti ir kreipiatės su pretenzija ten pat, kur pirkote... Būtinai reikalaukite, kad laikrodžio neveikimo priežastis būtų nustatoma ir išsprendžiama profesionaliu būdu- t.y. Jums turi būti pateiktas su patikima diagnostine įranga (sertifikuota ir metrologiškai patikrinta ne seniau kaip prieš metus laiko) atspausdintas techninių parametrų išrašas, kuriame užfiksuota Jums iš “garantinio” grąžinto tolimesniam naudojimui laikrodžio būklė: 
- kur, kas ir su kuo buvo atlikta, remontuota ar keista baterija;

- išliekantis nepakitęs korpuso hermetiškumas;

- mechanizmo tikslus ir kokybiškas ėjimas.

 Visa tai turi būti labai svarbu- jeigu aktualu turėti negendantį tą patį laikrodį ir vėliau, pasibaigus garantijos terminui.

 Tiktai pasitelkus spec. paskirties diagnostinę įrangą įmanoma laikrodžio korpuso dangtelį atidaryti/uždaryti be jokių žalingų primityvių bandymų su visokiais mitiniais "presiukais" - o tik profesionaliu būdu, atliekant gamykliškai numatytą sensorinį vidinių tarpinių paskirstymą testuojant su vakuumu ir slėgiu. Tuomet ir naujos mait. baterijos bei jos pakeitimo kokybė Jums garantuojama ne žodžiu, o aukščiau paminėta- spausdinto techninio išrašo forma.

Lietuvos mastu tokia įranga (su galiojančia metrologine patikra), skirta bet kokios vertės laikrodžių kokybiškam servisui, naudojama iki šiol vieninteliu adresu- tiktai mūsų darbo vietoje. Tai yra faktas, kurį nesunku patikrinti.

 Pakeistai laikrodžio baterijai suteikiame kokybės ir trukmės garantiją - nuo 12 iki 36 mėn. laikotarpiui. Garantija išrašoma ne “aklai", o tik tuomet, jei diagnostikos ėjimo kokybės testas fiksuoja stabilų ir tikslų laikrodžio mechanizmo veikimą! Be to, išskirtinai pas mus keičiamos visos naujos baterijos (ne tik laikrodžiams, bet ir auto-signalizacijos, pakeliamų vartų distanc. pulteliams ir kt.) iš tiesų yra kiek kitokios nei daugelyje pardavimo vietų: naudojame tik šviežiausios gamybos ir dar papildomai savo darbo vietoje pratestuotas, atrūšiuotas, tik pačių geriausių parametrų baterijas, kurios prie jokių sąlygų neišsilieja ir "nesispjaudo" naikinančiomis rūgštimis.

 To paties modelio baterijos pakeitimas skirtingiems laikrodžiams kainuoja labai įvairiai: 

nuo 10 iki 150 €. Tiksliai paslaugos sutartinę kainą ir garantijos terminą sužinote iškart, pas mus apžiūrėjus darbo vietoje konkretaus laikrodžio išorinę būklę, įvertinus konstrukcijos sudėtingumą, mechanizmo tipą ir bendrą darbo specifiką.

 Gali būti labai geras ir patyręs meistras, tačiau neišvengiamai pridarysi beprasmės šalutinės žalos, jei išdrįsi "tik pakeisti bateriją" šiuolaikiškam, hermetiškos gamybos korpusu, rankiniam laikrodžiui

- be brangios, bet šiandien būtinos naudoti tokiems darbams, kompiuterinės diagnostinės aparatūros. Todėl svarbu pabrėžti, jog atsakingam laikrodininkui jau nebepakanka nuo seno įprastų keletos rankinių instrumentų ant darbo stalo.